Wij geven vorm aan de toekomst van de speelgoedhandel!

VEDES AG Privacy Policy

De toezichthouder voor gegevensbescherming bereik je onder volgend e-mail adres: E-Mail: datenschutz@vedes.com

1. REDEN VOOR HET VERZAMELEN VAN DATA
Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens verder om onze relatie met je te onderhouden en jou de beste service te kunnen bieden, zodat je makkelijk toegang tot onze producten en diensten hebt en om ervoor te zorgen dat wij jou met betrekking tot de verwerking van je bestelling (d.w.z. de levering alsmede de betaling) de maximaal haalbare service kunnen bieden.

2. WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD, VERWERKT EN GEBRUIKT?
2.1 BEZOEK AAN ONZE WEBSITE
Zodra je gebruik maakt van onze website, verzamelen onze servers automatisch algemene informatie, in het bijzondere vanwege de verbindingopbouw, de functionaliteit en systeemveiligheid. Daarbij verzamelen we gegevens m.b.t. je browser, je systeem, de domain van je provider, de ip-adres, via welke website je bij ons terecht gekomen bent (refferer), de pagina’s die je van onze site hebt bekeken en ook de datum en duur van je bezoek. Deze informatie is geanomiseerd is. Daardoor is het niet mogelijk hiermee naar een natuurlijk daadwerkelijke persoon te herleiden.

2.2 CONTACTFORMULIER
Maak je gebruik van ons contactformulier, worden persoonsgebonden gegevens verworven. De gegevens die we van jou verzamelen vind je ook terug in het formulier. Deze data worden met betrekking tot je aanvraag opgeslagen. De verplichte velden zijn zichtbaar gemaakt met een sterretje (*). Alle verdere gegevens zijn in dit geval vrijwillig. De gegevens van jouw kontaktformulier wissen we nadat, de opslag niet meer nodig is of beperken de Verwerking in zodra hiervoor wettelijke bepalingen m.b.t. de opslag van de data gelden. De rechtsbasis voor de gegevensbescherming vind je terug onder de wettekst EU-AVG Artikel 6 – lid 1 b, zodra het bij jouw contactaanvraag gaat m.b.t. het afsluiten van een (verkoop)contract. Natuurlijk willen wij je graag verder helpen en je aanvraag beantwoorden (voor meer info: Artikel 6 lid 1 f).

3. EMBEDDING VAN GOOGLE MAPS
Op deze website gebruiken we het aanbod van Google Maps. Hiermee kunnen we jou interactieve kaarten direct op de website laten zien en kan je eenvoudig de kaartfunctie gebruiken. Door de website te bezoeken ontvangt Google de informatie dat je de bijbehorende subpagina van onze website hebt bezocht. De volgende gegevens worden overgedragen: het IP-adres, de datum en tijd, het Greenwich Mean Time (GMT) tijdsverschil, de inhoud van de website (concrete pagina), toegangsstatus / HTTP-statuscode, de hoeveelheid overgedragen gegevens, website vanwaar je hebt genavigeerd, browser, besturingssysteem en de bijbehorende interface, taal en versie van de browsersoftware. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount herkent (waarbij je bent aangemeld) of dat er geen gebruikersaccount is. Wanneer je bent aangemeld bij Google, worden je gegevens rechtstreeks aan jouw account toegewezen. Als je je profiel op Google niet wilt koppelen, moet je uitloggen voordat je de knop activeert. Google slaat jouw gegevens op als gebruiksprofiel en gebruikt deze voor doeleinden zoals adverteren en / of marktonderzoek. De verwerking van deze gegevens wordt met name gedaan (zelfs voor gebruikers die niet zijn aangemeld) om passende advertenties te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over jouw activiteiten op onze website. Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de vorming van deze gebruikersprofielen. Je moet je aan Google richten om dit tegen te houden. Lees het privacybeleid voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van jouw gegevensverzameling en -verwerking van de plug-in provider via Google. Daarnaast vind je ook meer informatie over jouw rechten en privacyinstellingen via https://policies.google.com/privacy?hl=nl. Google verwerkt jouw persoonlijke gegevens ook in de VS en heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework (voor meer info: Artikel 6 lid 1 f).

4. VERWIJDERING VAN GEGEVENS/ACCOUNT
Persoonlijke gegevens worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag is verlopen of je de verwijdering verzoekt. Een verwijdering van de gegevens vindt ook plaats als een door de standaard voorgeschreven opslagperiode vervalt, tenzij er behoefte is aan verdere opslag van de gegevens voor bijvoorbeeld een contract of de uitvoering van het contract.

5. COOKIES
Om het gebruik van websites en voorkeuren van bezoekers aantrekkelijk te maken, worden cookies gebruikt. Hierbij wordt bijvoorbeeld jouw informatie opgeslagen om een taal te selecteren. Cookies zijn tekstbestanden die op jouw harde schijf worden aangelegd zodat de browser kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgestart. Je kunt de opslag van cookies op jouw harde schijf voorkomen door de juiste browserinstellingen te maken. Reeds ingestelde cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Hoe je cookies verwijdert of hun opslag voorkomt raadpleeg daarvoor de respectievelijke browserinstructies. Als je geen cookies accepteert, kan dit van invloed zijn op het gebruik van onze website (voor meer info: Artikel 6 lid 1 f).

6. DATA VEILIGHEID
Wij beveiligen onze website en systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van jouw gegevens door onbevoegde personen. Afhankelijk van de gebruikte browser, worden de gegevens verzonden met behulp van 128-bit tot 256-bit SSL-codering. Ondanks regelmatige controles en voortdurende verbetering van onze veiligheidsmaatregelen is volledige bescherming tegen alle gevaren niet mogelijk.

7. JOUW RECHTEN M.B.T. GEGEVENSBESCHERMING
Worden van jou persoonsgegevens verwerkt, is bovenstaand en onderstaand van toepassing. In samenhang met de Europese Algemene veroderning gegevensbescherming (EU-AVG) heb je het recht op onderstaande punten:

7.1 RECHT OP INFORMATIE
Je kunt van ons een bevestiging aanvragen, welke en of jouw persoonlijke gegevens, door ons verwerkt zijn. Ligt zulke informatie voor kun je volgende data aanvragen: - Voor welke doeleinden jouw data wordt gebruikt - Welke categorien van data verwerkt worden - Aan wie welke informatie gedeeld is - De duur van de geplande opslag van jou data, mocht er geen datum vastgelegd zijn, word je geinformeerd vanwege de criteria.

7.2 RECHT OP CORRECTIE
Mochten bepaalde gegevens incorrect of onvolledig zijn, heb je natuurlijk het recht en de mogelijkheid dit te melden, zodat wij dit zullen aanpassen.

7.3 RECHT OP BEPERKING
Als klant kun je een verzoek indienen, waarbij je het recht hebt dat we je gegevens mogen bewaren, maar niet meer mogen gebruiken.

7.4 RECHT OP VERWIJDERING VAN GEGEVENS
Binnen de wettelijke regelgeving, kun je ook een verzoek indienen om je gegevens te laten verwijderen.

7.5 RECHT OP DATAPORTABILITEIT
Jij hebt het recht om gegevens die jij aan ons hebt gegeven in het kader van de overeenkomst(en) die je met ons hebt gesloten aan te vragen en te ontvangen, zodat jij deze zelf kan bewaren. Gegevens die van jou bewaard worden zijn bijvoorbeeld jouw naam, adres en woonplaats. Daarnaast kun je ook de bestelgeschiedenis opvragen.

7.6 RECHT OP DATAOVERDRAAGBAARHEID
Je hebt het recht om persoonlijk identificeerbare informatie die je verstrekt te ontvangen in een machinaal leesbaar formaat. Bovendien heb je het recht om deze gegevens door te geven op voorwaarde dat de verwerking op een toestemming of op een contract in overeenstemming is gebaseerd en de verwerking gebeurt met behulp van geautomatiseerde procedures.

7.7 RECHT OP BEZWAAR
Je hebt het recht ten alle tijde, voor redenen die ontstaan uit bepaalde siuaties, tegen het gebruik van jouw gegevens bezwaar in te dienen. Op basis van volgende punten: - De webshop gebruikt jouw gegevens niet meer - Als jouw gegevens gebruikt worden voor directe Marketing doeleinden, heb je het recht om bezwaar hiertegen in te dienen, dit geld ook voor directe mailings. Als je hier bezwaar voor indient, zullen wij jouw gegevens hiervoor ook niet meer gebruiken. Onafhankelijk van richtlijn 2002/58 EG, heb je de mogelijkheid, in het kader van het het gebuik van diensten gebruik te maken van een geautomatiseerde procedure.

7.8 RECHT OP INTREKKEN VAN JE VERKLARING VOOR GEGEVENSBESCHERMING
Iedereen heeft het recht om zijn verklaring van instemming met de regels voor gegevensbescherming in te trekken. De periode tussen de toestemming en de toestemming van het herstel is wettelijk en wordt dus niet beïnvloed door de hervatting van de toestemming.

7.9 GEAUTOMATISEERDE INDIVIDUELE BESLUITVORMING, WAARONDER PROFILERING
Je hebt het recht niet te onderworpen te worden aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor jou rechtsgevolgen zijn verbonden of dat je op een andere wijze treft. Dit gelt niet wanneer het besluit: - Noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomst tussen jou en ons - Is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gereachtvaardigde belangen van jou - Berust op jou uitdrukkelijke toestemming Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën van persoonsgegevens op grond van artikel 9, lid 1 GDPR, tenzij artikel 9, lid 2, verlicht is. a) of g) GDPR en er zijn redelijke maatregelen genomen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.

7.10 RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN
Als klant heb je het recht om een klacht bij een toezichhoudende autoriteit in te dienen. Daarnaast kun je ook je klacht via datenschutz@vedes.com melden, we helpen je dan natuurlijk graag verder.